Uppstartsmöte LEA Örbyhus

2019-09-03 kl 18-19 på Framtidsfabriken
Närvarande: Isabelle, Sandra, Gina, Anders, Annika

Vi gick igenom syftet med LEAn, nämligen att få reda på:
– Hur vi invånare konsumerar
– Vilka resurser och behov som finns här
– Vad vi vill med framtiden och hur når vi dit? (detta blir en lokal utvecklingsplan)

Planen är att under hösten:
– Intervjua företag (ett urval)
– Intervjua föreningar (ett urval)
– Analysera enkätsvar
– Göra behovsanalys utifrån Manfred Max-Neef

I början på 2020 kommer vi ha ett öppet möte där vi presenterar vår analys och samlar in idéer.

Under mötet pratade vi om att ett typiskt ”småortsproblem” verkar vara det att många vill ha tex café  och restaurang mm, men sedan inte handlar där och det måste läggas ned. Hur kan vi tänka och agera ett steg längre?

Att Örbyhus är en pendlarort med 90% av befolkningen som pendlar till jobb, betyder det att vi saknar sammanhållning, vi-känsla, lojalitet till orten? Hur skapar vi det och gör det attraktivt att verkligen leva och handla här?

Samtidigt har vi inte ha gigantiska problem, som annars verkar vara nyckeln på andra orter till att få engagemang (tex att en skola eller affär ska läggas ned). Som en på mötet sa: ”Det är lite grått här bara, inte kolsvart. För oss handlar det inte om att överleva eller inte, men vi har lite tråkigt.”

Vill du vara med i arbetsgruppen för LEA Örbyhus? Hör av dig!
Annonser

Klimatstrejk på Eriks torg

Varje fredag kl 14-16 är det klimatstrejk på Eriks torg i Örbyhus! Det är en del av den globala rörelsen FridaysForFuture, inspirerad av Greta Thunbergs skolstrejk.

Avsikten med strejken att påverka politiker och beslutsfattare, så att de bemöter klimatfrågan med reella krafttag och tar den kris som vi står inför på allvar. Samtidigt vill vi informera och inspirera privatpersoner samt tillsammans med andra belysa de positiva förändringar och livsstilsval som vi alla kan och bör välja att göra.

Utveckla ÖTV ska främja hållbar utveckling av bygden – tillsammans kan vi göra mycket! 🙂

69572726_1129689333891336_6918716263975878656_o.jpg

—–

🌎 Klimatstrejk i hela Sverige och världen, nu också i Örbyhus! Fredagar ,14-16 på Eriks torg 🌎

Alla är välkomna, men vi håller oss partipolitiskt obundna.

Besök gärna någon/några av följande hemsidor:
jordensvanner.se – naturskyddsforeningen.se – klimataktion.se – hallbarauppsala.weebly.com ekrul.se – globalutmaning.se – klimatkontot.se – Läs gärna Naturskyddsföreningens nya guide ”Ett hållbart liv”

➝ Varför gör vi det här?

Tiden är knapp, Parisavtalet räcker inte till och den klimatkris vi står inför kräver omedelbar, samordnad och effektiv handling på flera plan. Klimatkrisen kan liknas vid en hydra som hotar att förgöra allt det vi håller kärt om vi inte agerar nu.

Förutom klimatkrisen står vi även inför en enorm förlust av artrikedom, känt som den sjätte massutrotningen. Det är vi människor som bär ansvaret för detta och nu har vi ett val; fortsätta med förstörelsen eller omedelbart vidtaga åtgärder för att stoppa den.

Det är dags att omvandla ångest och hopplöshet
till engagemang och mod!

Vår avsikt är att påverka politiker, beslutsfattare och företag, så att de bemöter klimatfrågan med reella krafttag
och tar den kris som vi står inför på allvar.

Samtidigt vill vi informera och inspirera privatpersoner samt tillsammans med andra belysa de positiva förändringar och livsstilsval som vi alla kan och bör välja att göra.

Vår manifestation har inspirerats utav Greta Thunbergs skolstrejk som har spridit sig över hela världen och nu är en global manifestation som pågår varje fredag.

Nu välkomnar vi både organisationer och privatpersoner, i alla åldrar, att deltaga i Klimatstrejk.

Tillsammans kan vi sprida kunskap och hopp om framtiden.
Tillsammans är vi starkare!

Bilden kan innehålla: 2 personer, personer som ler, personer som står, personer som promenerar och utomhus

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, träd, himmel, utomhus och natur

Bilden kan innehålla: en eller flera personer och utomhus

Svar och frågor gällande gång/cykelvägar

Vi skickade in 3 frågor till Samhällsbyggnad och fick svar 2019-08-28:

1)      Ni skulle anordna samrådsmöte om g/c Upplanda, finns det någon uppdatering om det?

Det blev inget samrådsmöte då kommunen har fått beskrivet för sig att huvudalternativet från de boende är en GC-väg utmed Dannemoravägen och kommunen har haft förstudie på plats och kommit fram till samma sak. Projektet förprojekteras just nu för att ta fram budgetförslag till beslut samt förhandla markfrågan.

2)      G/c mellan Tobo/Örbyhus skulle rustas och få belysning mm sommaren 2018, någon uppdatering?

Väghållaransvaret är registrerat enskild väghållare för denna GC, kommunens trafikkontor ser över servitut, historiska beslut och dylikt gällande vägen. Måste omregistreras för att kommunen ska ha rätt att genomföra markarbeten. Projektet har pausats i och med de ekonomiska förutsättningar kommunen har sedan årsskiftet 2017/2018.

3)      Kommunens g/c-plan verkar inte ha uppdaterats (hittar inte den heller längre på hemsidan), trots att det innehöll diverse projektplaner m.m. – vad har hänt med cykelplanen?

Gång- och cykelplanen hade upprättats som ett tjänstemannadokument och får därför enligt kommunens enhet för kvalitet och strategi inte benämnas plan och publiceras som en politiskt fattad plan. Arbetet pågår att revidera denna, men trafikkontorets tjänstepersoner som är ansvarig för detta har i dagsläget flertalet praktiska frågor/projekt som berör invånare som måste prioriteras framför revideringen. Men det ligger i plan och avsätts tid så snart möjlighet finns.

100 saker

100 saker Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel
varit med och gjort mellan 2014-2019:

  1. Anordnat 19 kvartalsfika
  2. Hållit i 10 torgfika
  3. Startat REKO Tierps kommun och organiserat ca 20 utlämningar av lokal mat via Local Food Nodes
  4. Anordnat möte om området mellan Vendelsjön och Tegelsmorasjön för alla intresserade att samlas och hitta gemensamma beröringspunkter och möjliga projekt
  5. Genomfört förstudie om Tegelsmoraleden
  6. Ansökt om bidrag till genomförande av Tegelsmoraleden
  7. Tagit fram idéprogram för Vendels och Tegelsmora socknar med inriktning mot besöksnäring genom bl.a. kartläggning av natur- och kulturvärden
  8. Ansökt om bidrag till restaurering av Gullstigen
  9. Ansökt om bidrag till projektet Framtidsfabriken
  10. Fått beviljat bidrag och startat projektet Framtidsfabriken! Fortsätt läsa 100 saker

Kvartalsfika #3 2019

kvartalsfika_3_2019-page-001.jpg

Välkommen till årets tredje kvartalsfika där politiker och medborgare möts!

• Vad händer egentligen med Tobo Masugn?
Tierpsbyggen informerar.
Vi diskuterar och pratar om nuläge och framtid!
Möjlighet att ta upp även andra aktuella frågor.
Tid och plats: 9/9 kl 19.00-20.30 på Tobofolkan (Tierpsvägen 23)

40 deltagare varav politiker:
Lotta Carlberg (C)
Brita Kajrup (MP)
Alexander Karlsson (V)

Tierpsbyggen: Tony Persson, fastighetsutvecklare
Kultur och fritid: Gunilla Ström, fritidsintendent

Masugnen
Under året har kommunen sanerat och rivit i samförstånd med Länsstyrelsen och Upplandsmuseet. Vet inte riktigt skicket på masugnen förrän nu när man börjar undersöka väggarna och takstolarna, hur de påverkats av värmen. Taket vet man behöver lagas. Samråd med Länsstyrelsen och Upplandsmuseet fortsätter. Försäkringen täcker inte allt, så Länsstyrelsen behövs för finansiering. Undersökningarna bör vara klara inom 1 månad. Kostnadsuppskattning ska sedan göras. Skorstenen är angripen av fukt – kommun ansökt om rivningslov men LT vill bevara (men då behövs finansiering). Utredningen ska presenteras till Länsstyrelsen.

Vad händer om kommunen inte får pengar? Då får politikerna ta ställning.

Om masugnen ska stå kvar, ska den blästras? Vet inte om vi törs det, fogarna kanske inte tål det. Pratat om att tvätta sot. Man ska säkra lösa föremål som järnluckor och åtgärda taket.

Vad ska hända med området runtom, hemskt om det får växa igen? Kommer nog vara som det är. Kommer det behövas stängsel runt gräsplanen sen? Inget vi tänkt på just nu. På sikt kanske man kan ta bort det.

Vendelbadet
Vendelbadet firade 50 år i somras. Välbesökt och fyller viktig funktion. Är en friskvårdsanläggning. Stängde i somras för att inte riskera att marken sjunker iom läckan. Tanken att renovera funnits länge. Ny blev det akut. Man har hittat läckan i en av skvalpränderna. Kommer inte påverka verksamheten i år, utan börjar renovera ute. Ska göra arbetena inne under sommarsäsongen. Har gjort och gör en del renovering i undercentralen och bytt alla fönster. Viktigt att vi får många besökare. Hur vi gör nästa sommar får vi se.

TKAB undersöker vad som kan göras och vad som behöver göras. Kostnadsförslag ska tas fram. När är utredningen klar? Målet är årsskiftet men risk att mycket upptäcks. Sedan ska det presenteras för politikerna som fattar beslut.

Hur får vi följa processen, så inte rykten går? Inte tänkt på det. Vi ska uppdatera hemsidan och på badet.

Finns pengar avsatta i flerårsbudget? Har varit med förut men förmodligen inte summan som räcker, därför ska politiker fatta beslut.

Hur mycket lyhördhet finns det för bad ortsborna vill med Vendelbadet och Masugnen? Detta är ett tillfälle, vi tar det med till politikerna. Tex 25 m inomhus.

Kan ni ta med en kostnadsberäkning för bad det skulle kosta att förlänga inomhuspoolen till 25 m? Lotta Carlberg (C) tar med sig frågan till övriga politiker.

Det luktar mögel i personalrummet och personalen vet det? Isf har glömt framföra det till fritidsintendenten.

Det är svårt att hitta info på hemsidan om när aktiviteter börjar mm? Vi tar med oss frågan. Finns också folder.

Kommer priserna höjas? Det politiken sagt är att vad ska vara billiga för att många ska besöka. Delat ut 500 sommarbiljetter till unga för att alla ska gå.

Omställningsutbildning på Framtidsfabriken!

Kursledare: Isabelle Axelsson
Kostnad: Gratis
Tid: 7 juli kl 9.30-13
Plats: Framtidsfabriken (Stationsv.6 Örbyhus)
Anmälan: Maila till utvecklaotv@gmail.com
Facebookevenemang: HÄR

Delta på grundkurs i omställning under en dag! Kursen handlar om såväl inre som yttre omställning, på såväl individ- som lokalsamhällesnivån.

Vi tror att du efter dagen bland annat kommer:
– Förstå mer om varför det är viktigt att lokalsamhällen ställer om och bygger resiliens.
– Förstå betydelsen av arbete med visioner om en hållbar framtid och ha tillgång till verktyg för hur man kan arbeta med visioner.
– Förstå omställningsmodellens principer, processer, verktyg och etik.

 

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.