Skaparverkstad i sommar för barn och unga

Länk till FACEBOOK-EVENEMANG.

KLICKA på bilden nedan för att se i större format.

Möjligt tack vare Guldkantsbidrag från Uppsala Läns Barnavårdsförbund, och ideella ledare!

Annonser

Sommar i ÖTV

(Uppdateras)

sommarotv2018.jpg

 MAJ

26/5 kl 10-17 Örbyhusdagen

27/5 kl 10-11 Skräpplockning och visionspromenad Årummet och Stationen Örbyhus

27/5 kl 10-15 Åstråksrundan med rebusar
Åstråken – värt en omväg (www.astraken.com)

29/5 kl 00-24 Bioblitz Tegelsmorasjön

29/5 kl 16-18 Politik-fik med tema: Ska hela kommunen leva? Hur? Tillsammans för Örbyhus – Tierps kommun –

30/5 kl 18.00 Örbyhus – REKO utlämning av lokalproducerad mat 30/5 (mer info på www.localfoodnodes.org)

 JUNI

2/6 kl 11-16 Tobo Bruksmuseum öppet

6/6 kl 10-16 Vendeldagen

14/6 kl 18-20 Kvitterkvällar i Örbyhus

15/6 kl 13-16 Skaparverkstad på Framtidsfabriken – all information här!

15/6 kl 16-19 Skaparverkstad på Framtidsfabriken – all information här!

16/6 kl 12-16 Tillsammansfest 16 juni på Framtidsfabriken

18-20/6 kl. 10-15 Kompisar på Björkbackskyrkan (del av Världens bästa sommarlov, se tierp.se för mer info och anmälan)

18-20/6 kl 9-16 Dans- och musikkollo på Eric Sahlström-institutet i Tobo (mer info och anmälan på www.esitobo.org)

19/6 kl 8.30-12 Skaparverkstad på Framtidsfabriken – all information här!

20/6 kl 18.00 REKO utlämning av lokalproducerad mat på Eriks torg i Örbyhus (mer info på www.localfoodnodes.org)

21/6 kl 8.30-12 Skaparverkstad på Framtidsfabriken – all information här!

22/6 kl 12-15 Midsommarfirande i Tobo med Tobo IF

24-26/6 Eric Sahlström-institutet firar 20 år med konsert, workshop m.m. (mer info på www.esitobo.org)

25/6 kl 12.30-14.30 Skaparverkstad på Framtidsfabriken – all information här!

25-28/6 kl. 10-12 Friidrottsskola på Örbyhus IP (del av Världens bästa sommarlov, se tierp.se för mer info och anmälan)

29/6 kl 13-16 Skaparverkstad på Framtidsfabriken – all information här!

 

 JULI

3-5/7 kl. 9-12 Tredagars skytteträning med Vendels Sportskytteklubb på Örbyhus IP (del av Världens bästa sommarlov, se tierp.se för mer info och anmälan)

5/7 kl 18-20 Kvitterkvällar i Örbyhus

7/7 kl 11-16 Tobo Bruksmuseum öppet

7/7 kl 18 Konsert i Orangeriet (Örbyhus slott) – Jakob Koranyi, cello och Peter Friis Johansson, piano

9/7 kl. 10-16 Den klimatsmarta garderoben på Tobofolkan (del av Världens bästa sommarlov, se tierp.se för mer info och anmälan)

10-12/7 kl. 9-12 Tredagars skytteträning med Vendels Sportskytteklubb på Örbyhus IP (del av Världens bästa sommarlov, se tierp.se för mer info och anmälan)

15/7 kl 18 Konsert i Orangeriet (Örbyhus slott) – Kerstin Avenmo, sopran, Staffan Mårtensson, klarinett ochLove Derwinger, piano

16/7 kl. 10-16 Den klimatsmarta garderoben på Tobofolkan (del av Världens bästa sommarlov, se tierp.se för mer info och anmälan)

21/7 kl 13-14 Folkmusikkonsert i Vendels kyrka. Därefter Erik Sahlströmstämman på Ottarsborg med scenprogram, buskspel, dans, visstuga etc.

21/7 kl 18 Konsert i Orangeriet (Örbyhus slott) – Ellen Nisbeth, altfiol och Bengt Forsberg, piano

25/7 kl 18.00 REKO utlämning av lokalproducerad mat på Eriks torg i Örbyhus (mer info på www.localfoodnodes.org)

28/7 kl 18 Konsert i Orangeriet (Örbyhus slott) – Romeo & Julia Kören

AUGUSTI

4/8 kl 11-16 Tobo Bruksmuseum öppet

12/8 kl 18-19 Konsert sommartrion i Vendels kyrka

16/8 kl 18-20 Kvitterkvällar i Örbyhus

29/8 kl 18.00 REKO utlämning av lokalproducerad mat på Eriks torg i Örbyhus (mer info på www.localfoodnodes.org)

 HELA SOMMAREN

Bilbingo varje fredag kl 19 på Ottarsborg i Vendel 8/6-24/8

Florarna (naturreservat nära Örbyhus och Tegelsmora)

Strömabadet (smultronställe i Tobo)

Tegelsmorasjön (smultronställe med fågeltorn)

Tillsammanscafé på tisdagar kl 16-18 på Framtidsfabriken – Utveckla Örbyhus Tobo Vendel med Tillsammans för Örbyhus – Tierps kommun –

Vendelbadet Örbyhus (mer info på tierp.se)

Vendelsjön och fågeltornet vid Varrggropen, Ängslyckans Café

Örbyhus slott (guidade visningar m.m., mer info på orbyhusslott.se)

 

Läs mer om besöksmål på tierp.se och utvecklaotv.wordpress.com

Kvartalsfika #2 Om föreningssamverkan

Facebookevenemang.

30629986_10156774278260628_3517701158862848000_n.jpg

16 maj kl 19-20.30
Framtidsfabriken (Stationsvägen 6, Örbyhus)

15 deltagare varav politiker:
Lotta Carlberg och Yaqub Ahmed (C)
Oskar Jonsson (MP)
Ulla-Marie Keddyson (S)

Närvarande föreningar:
Diabetesmammorna
Vendels fiberförening
Ungdomens väl
IK Rex
Tegelsmorasjön
Tierps riskteaterförening
Strömarens naturvårdsförening
Svenska kyrkan
Utveckla Örbyhus Tobo Vendel
Örbyhus.nu

Kommunens landsbygdsutvecklare Petra Kessler deltog också

________________

Mötet inleddes med en presentationsrunda och en kort definition av ”civilsamhället”. Samhället kan delas in i olika sektorer: offentlig sektor (, privat sektor (vinstdrivande), hushållssektor och civilsamhälle (föreningar, ekonomiska föreningar mm – ej vinstudelande och ska syfta åt medlems- eller allmännytta). Du kan läsa mer om detta i det här inlägget. Därefter fortsatte kvartalsfikat i grupper om 5 som diskuterade utifrån frågor, med en styrelseledamot från Ötveckla i varje grupp som antecknade. Frågorna var:

1. Vad betyder civilsamhället för samhället i stort? (på vilket sätt har er verksamhet betydelse?)

2 Vilka behov och utmaningar har era föreningar? (kort och/eller lång sikt.)

3. Hur skulle föreningar i ÖTV kunna samverka och vilken roll skulle Utveckla ÖTV kunna spela? (ge gärna konkreta förslag, utifrån möjliga lösningar på behov.)

4. Hur skulle föreningar och kommunen kunna samverka?

Nedan ser ni anteckningarna från respektive fråga:
1. Civilsamhällets betydelse

2. Behov och utmaningar

3. Samverkan i Örbyhus-Tobo-Vendel

4. Samverkan kommun – civilsamhälle

Sammanfattningsvis kan man säga att civilsamhället har ett enormt värde, både för enskilda individer och för samhället i stort. De som engagerar sig i exempelvis Strömarens naturvårdsförening mår bra av gemenskapen och känslan av att göra nytta. Besökarna vid Strömaren får dra nytta av detta engagemang samtidigt som orten och kommunen i stort gynnas av allt detta – det är attraktivt med en trivsam badplats. En utmaning ligger i att det känns som att civilsamhället tas för givet av kommunen, och fokus ligger på framför allt näringsliv/privat sektor. På lång sikt är risken att färre orkar och vill engagera sig.

Politikerna var eniga om att civilsamhället är viktigt och de fick tipset om Överenskommelsen som ett sätt att skapa en långsiktig relation mellan kommun och civilsamhälle. Vi hoppas att politikerna tar tag i detta och fortsätter tillsvidare jobba på i ÖTV-området!

 

 

Utveckla ÖTV får Miljöpris

Startsida

Vi är stolta att meddela att vi tilldelats Miljöpriset av Tierps kommun.

Utveckla Örbyhus Tobo Vendel verkar för hållbar utveckling av bygden, vilket sker på många olika sätt – och det är kul att några av dessa initiativ uppmärksammas. Motiveringen är:

”Årets miljöpris 2018 tilldelas föreningen Utveckla Örbyhus Tobo Vendel.
Föreningen har genom sitt engagemang kring bl.a. Tegelsmoraleden och Framtidsdagen i Örbyhus 2017 visat ett brett perspektiv kring miljö- och hållbarhetsarbete. Genom det nya projektet med Local Food Nodes har de också förenklat köp av lokalproducerad mat.”

PS: Vi vill passa på att tipsa om Klädbytardagen 2018 i Örbyhus nu på lördag 14/4!