Man kanske skulle flytta till Järvsö?

5-6 december 2019 besökte jag (Isabelle) och föreningens ordförande Sandra bygden Järvsö för Lokalekonomidagarna. På resan hem började jag tänka som rubriken lyder, man kanske skulle flytta dit?

Järvsö har allt. Restauranger som använder lokalproducerade råvaror. Turister både på vinter och sommar genom skidbacke, downhill-cykling, Järvzoo, m.m. Mataffär med brett utbud, tack vare att både besökare och boende efterfrågar bland annat ekologiskt och närproducerat. Ett rikt föreningsliv och näringsliv som samarbetar – destinationsbolaget (där företagare är med, alltifrån cykeluthyrning till rörmokare för att gemensamt marknadsföra sig, hantera boendebokningar m.m.) och byarådet (som jobbar för att människor trivs, känner delaktighet och gemenskap) jobbar mot samma mål, nämligen att ha en levande bygd (som besöksnäringen är ett verktyg för att uppnå).

Järvsö har en framåtanda. Istället för ”klara-färdiga-gå” brukar de tala om ”klara-gå-färdiga”. De vill något, och de gör det – de vågar testa. Befolkningen handlar lokalt, inte bara vad gäller mat utan vad gäller alla handlingar – de lever och verkar för sin bygd. De jobbar aktivt med hållbarhet – hur de kan skapa miljömässig, ekonomisk och social utveckling, och de har även lagt till aspekten existentiell. I Järvsö vill människor må bättre.

Går det att få samma inställning i bygden ÖTV? Hur?

Det är en viktig del av det vi undersöker i arbetet med vår lokalekonomiska analys (lea) av Örbyhus (om du vill vara med i lea för Tobo eller Vendel – hör av dig!). Vi kommer presentera analysen på det första Kvartalsfikat år 2020, den 12/3 kl 19 – skriv in i kalendern redan nu! Vi hoppas att många kommer, eftersom vi tillsammans kan hitta svar och lösningar på frågor och utmaningar!

——————-

Här kan du läsa mer om lokalekonomidagarna och alla presentationer finns där.

Byggnation Postvägen

Kreativa Bostäder AB bygger 18 st hyresrätter i blandade storlekar. Beräknad inflyttning är februari 2020. Vi uppdaterar vid mer information.

UPPDATERING 2019-12-01:
Nu finns mer information och möjlighet att anmäla intresse till lägenheten på följande hemsida: http://kbostad.se/fastigheter/libbarbo25/

Årummet Örbyhus

Idéer april 2015:

Tillgänggör och förfina årummet, till exempel genom

 • Röja sly
 • Förfina grönytan närmast ån
 • Bänkar/sittplatser
 • Anvisad plats för kanoter
 • Lobba för ordentlig g/c-väg Tobo-Örbyhus

Vill du engagera dig i årummet Örbyhus? Kontakta oss! 

UPPDATERING VÅR 2019: 

En SLU-student skriver sitt examensarbete i landskapsarkitektur om årummet. 

UPPDATERING NOV 2019: 

Vi har ansökt om LONA (lokal naturvårdssatsning) tillsammans med kommunen, för att ta några första steg mot ett mer tillgängligt och vackert årum.

Vendelbadet, tidslinje samt frågor och medskick

UPPDATERING 2019-12-17:

Liten rapport ang. Vendelbadet:

”Tre personer från Företagarföreningen träffade Roger K (Tierpsbyggens VD) och några från kommunen som har hand om badet.

Det var ett inledande möte och nu jobbar de med att ta fram handlingar på hur det är byggt/ renoverat och hur man enklast/billigast kan få igång det till sommaren. Det är iallafall förhoppningen! 9 januari har vi styrelsemöte och stämmer av läget.

God Jul 🎄

____

Här hittar du alla frågor och medskick som skrevs ned på mötet om Vendelbadet, den 26/11 år 2019. Har du fler frågor och medskick? Maila medborgarservice@tierp.se

Nedan hittar du tidslinjen som visades upp på mötet:

 • 1969 invigdes
 • 2008, beslut fattas att bygga in Aspenbadet i Tierp till kostnad av 32-34 miljoner.
  ” – Det är ett ekonomiskt väldigt vettigt alternativ, säger kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson (S). Ett av alternativen är att bygga ut Vendelbadet – men då menar Bengt-Olov Eriksson att ett bad ändå kommer att krävas i Tierp. Orsaken till det är att inte simundervisningen ska bli lidande.” I samband med detta beräknas ombyggnad av Vendelbadet kosta  till 9-10 miljoner kronor. ” Arbetarbladet 12/6.

 

 • September 2013, M lägger motion om att Bygga ut Vendelbadet och skapa idrottscentrum: ”Arbetet med att försköna centrummiljön i Örbyhus har påbörjats under sommaren. Detta är något som vi moderater är glada över då det är helt i linje med vår politik om att ”öppna upp portarna mot Tierp”. Syftet med den politiken är att utveckla och göra hela kommunen mer attraktiv och tilltalade för nuvarande och potentiella nya medborgare.
  I anslutning till Örbyhus centrum ligger Vendelbadet, Idrottshallen, ishockeyrinken och en tennisbana. Vendelbadet med 45 år på nacken är, i synnerhet sommartid, ett mycket välbesökt bad både av barnfamiljer och motionssimmare. Inomhussäsongen begränsas dock av den endast 16,67 meter långa basängen som lätt uppleves som trång och därmed svårnavigerad för motionssimmare. Detta riskerar att man väljer bort de viktiga och hälsofrämjande simturerna. Vi moderater har tidigare uttryckt att situationen på Vendelbadet måste förbättras. En renovering och utbyggnad utav inomhusbassängen till 25 meters längd och en samtida breddning skulle innebära en kraftig ökad kapacitet och attraktionskraft. Utbyggnaden görs rimligtvis i riktning mot idrottshallen då bägge dessa yttervägar utgörs av glaspartier. Den grundläggande infrastrukturen och tekniken finns redan i och med den 50 m långa utonhusbasängen. Samtidigt bör de bägge anläggningarna byggas samman så att skolan kan nyttja idrottshallens omklädningsrum även vid simundervisningen.
  Idrottshallen i Örbyhus är i allt väsentligt en väl fungerande och för ändamålet anpassa lokal med ett undantag. I samband med byggnationen för ca 20 år sedan så prioriterades av någon anledning inte en publikläktare. I dag sjuder hallen av liv och rörelse både på kvällar och helger. Mängder av barn, ungdomar och vuxna bidrar till en hälsosammare kommun genom mängder av aktiviter. Det är dock inte helt oproblematiskt för vänner och anhöriga ta del av den spänning och dramatik som utspelar sig på planen då man ofta får stå upptryckt mot en vägg. Vi moderater anser att det är angeläget att förbättra situationen och öka möjligheten för fler besökande åskådare. Vår förhoppning är att tillskapandet utav en publikläktare även bidrar till att det ökade antalet besökare genererar fler aktiva motionärer/utövare.
  Ishockeyrinken och tennisbanornas skick och attraktivitet kan i allra högsta grad diskuteras. Läget invid badet och idrottshallen är dock idealiskt ur ett samutnyttjandeperspektiv. Här är det avgörande att det förs en dialog med föreningslivet om det faktiska och förväntade framtida behovet av dessa anläggningar. I den händelse att ett behov föreligger bör dessa anläggningar, i samarbete med föreningslivet, renoveras och få ett mer tilltalade yttre. 
  I ett än vidare och längre perspektiv kan det vara rimligt att resonera om vad de omkringliggande markytorna kan vara lämpliga som friidrott, fotboll eller boule möjligheterna är oändliga så länge individens välbefinnande och ekonomisk vinning genom synergier och samutnyttjade är i fokus. Mot bakgrund av ovanstående yrkas härmed att Kommunfullmäktige måtte besluta:
  Att uppdra åt Tierp kommunfastigheter AB att arbeta fram layout och kostnadsförslag på utbyggnad/renovering av Vendelbadet samt sammankoppling med och tillbyggnad av publikläktare i idrottshallen.
  Att uppdra åt kommunstyrelsen att i dialog med det lokala föreningslivet utreda behov och samarbetsvilja rörande en eventuell upprustning av ishockeyringen och tennisbanan.”

 

 

 • 2018-12-18 på kommunfullmäktige presenterade örbyhusbon Julia namninsamlingen och ställde frågan vad våra politiker och framför allt kommunalrådet har att säga till alla som skrivit under. Kommunalrådets Sara Sjödals (C) svar var att lokalöversyn av kommunens fastigheter pågår, där det ingår att se över skick och behov även för idrottsanläggningar. Inget förslag på beslut finns i nuläget. Ser fram emot fortsatta diskussioner. Jenny Lundström (Mp) lade till att en ny detaljplan tas fram för Örbyhus centrum och uppmanade att skriva bra remissvar.

 

 • 14 februari 2019, ÖTV Företagarförening frågar Tierpsbyggen hur åtgärdsplanen för Vendelbadet går men får inget svar.

 

 • 1 mars 2019, ÖTV Företagarförening frågar Tierpsbyggen hur åtgärdsplanen för Vendelbadet går men får inget svar.

 

 • 12 mars 2019 ÖTV Företagarförening får svar från Tierpsbyggens VD att ”Vi kommer att helrenovera Vendelbadet med start i år. Vi kommer under mars månad börja det arbetet med att ta fram en tidplan tillsammans med Kultur&Fritid.”

 

 • 2019-03-18 skickades följande in till kommuninvånarnas postlåda:
 • Angående Vendelbadets renoveringDet är nu beslutat att Vendelbadet ska totalrenoveras, och Tierpsbyggen/Tierps kommunfastigheter kommer under mars månad göra en tidsplan med Kultur och fritid. Vi frågade Tierpsbyggens vd om även inomhuspoolen skulle byggas ut, som skickade frågan vidare till kommunledningen och fick svaret nej. Vi tycker att detta är oförståeligt eftersom bland annat Moderaterna och Alliansen – som nu har makten tillsammans med Miljöpartiet – redan för 6 år sedan motionerade om förlängd inomhusbassäng och läktare i sporthallen. Vi tycker också att det är oförnuftigt, eftersom det är läge att satsa ordentligt.
  Vi är över 300 personer som skrivit under namninsamlingen som uttrycker behovet av att satsa på ett sportcentrum i Örbyhus. Vi är glada att den första punkten på vårt upprop blir verklighet – att Vendelbadet renoveras ordentligt istället för att lappas och lagas. Men vårt upprop innehåller fler förslag som är viktiga att ha med i planerna nu när renovering ska göras. Framför allt att inomhusbassängen förlängs till 25 meter, eftersom detta är passande att göra i samband med renoveringen av badet. Övriga förslag skulle kunna genomföras i senare stadium, som olika etapper av att skapa ett sportcentrum i Örbyhus – men är likväl viktigt att ha med i planeringen, eftersom det handlar om ihopbyggnad av bad och sporthall. Kanske är det till och med mer ekonomiskt att genomföra vissa av förslagen i samband med renoveringen? Det är något som måste undersökas redan nu i början av processen!
  Vi önskar att partierna och framför allt ledamöterna i Tierpsbyggen och Tierps kommunfastigheter diskuterar detta och återkommer med sin ställning. Här är återigen förslagen i uppropet:
  Vendelbadet renoveras ordentligt (ska genomföras!)

Inomhusbassängen förlängs till 25 meter

Sporthallen byggs ut och rustas utifrån skolors och föreningars behov (lämpliga förråd, ändamålsenligt golv, läktare, m.m.)

Sporthall och badhus byggs ihop

Inomhusgym anläggs

 • 17/8 år 2019, rapporternas om ”Stor renovering krävs efter omfattande läckage” UNT och ”Renovering av Vendelbadet kostar minst 15 mijoner” SVT:”I slutet av juli stängde Tierp kommun Vendelbadets utebassäng efter ett omfattande läckage.VD på Tierps kommunfastigheter, säger till UNT att det kommer kosta minst 15 miljoner kronor att renovera hela badet, där både utomhus- och inomhusbad ingår.
  Innan utomhusbadet stängdes läckte det omkring 130 kubikmeter vatten från bassängen varje dygn. Nu har en inventering gjorts av vad som behöver åtgärdas på Vendelbadet, och det handlar om både ute och inomhusbaden
  – Badanläggningen byggdes för 50 år sedan och sedan dess har ingen renovering eller något större underhåll gjorts. Vi ska bland annat byta ventilation och reningsanläggningar och göra nya rördragningar till allting, säger
  VD:n till UNT. Det handlar även om att byta ytskikt i bassängen och rusta upp omklädningsrum och kafeteria. Hur mycket det kommer kosta är ännu oklart, men enligt Kjetselberg handlar det om minst 15 miljoner kronor. ”

 

 • 11 september år 2019 på Kvartalsfika som föreningen Utveckla ÖTV anordnar: ”Gunilla Ström från Kultur och fritid berättar att Vendelbadet firade 50 år i somras. Välbesökt och fyller viktig funktion. Är en friskvårdsanläggning. Stängde i somras för att inte riskera att marken sjunker iom läckan. Tanken att renovera funnits länge. Nu blev det akut. Man har hittat läckan i en av skvalprännorna. Kommer inte påverka verksamheten i år, utan börjar renovera ute. Ska göra arbetena inne under sommarsäsongen. Har gjort och gör en del renovering i undercentralen och bytt alla fönster. Viktigt att vi får många besökare. Hur vi gör nästa sommar får vi se.TKAB undersöker vad som kan göras och vad som behöver göras. Kostnadsförslag ska tas fram. När är utredningen klar? Målet är årsskiftet men risk att mycket upptäcks. Sedan ska det presenteras för politikerna som fattar beslut (dvs – förhoppningsvis är utredningarna klara så att beslut kan tas när budget fattas under år 2020).Pengar har funnits med i flerårsbudget förut men förmodligen inte summan som räcker, därför ska politiker fatta beslut. Följande fråga dök upp: Kan ni ta med en kostnadsberäkning för bad det skulle kosta att förlänga inomhuspoolen till 25 m? Lotta Carlberg (C) tar med sig frågan till övriga politiker.”
 • 16 september 2019, ÖTV Företagarförening frågar Tierpsbyggens VD hur det fortskrider med planeringen för Vendelbadet och får svaret: ”Arbetet med en åtgärdsplan och en kostnadsuppskattning pågår och den beräknas vara färdig i slutet på oktober för att kunna arbeta in det i vår budget för 2020. Som du förstår är en badanläggning väldigt komplex och med tanke på att det inte har renoverats så mycket på 50 år så är det mycket att ta hänsyn till. Den stora läckan på försommaren gjorde inte det lättare. Efter att detta arbete är färdigt så får vi börja titta på genomförande, eventuell etappindelning samt en första tidplan.”

 

 • 15 oktober 2019, ÖTV Företagarförening frågar Tierpsbyggens VD om läget med Vendelbadet och får svaret: ”Vi har tagit fram 4 st. åtgärdsförslag för renovering av Vendelbadet som kommer att diskuteras på bolagets styrelsemöte nu på torsdag 17/10. (mötet är inte öppet för allmänheten). Efter det så ska vi diskutera med kommunen hur vi går vidare med renoveringen. Byggstart och byggtid är beroende på vilka åtgärder vi beslutar att vidta.”

 

 • 1 november 2019, ÖTV Företagarförening frågar Tierpsbyggens VD om det beslutats kring åtgärder och får svaret: ”Någon gång i nästa vecka kommer vi gemensamt ”gå ut med” ett gemensamt pressmeddelande angående vad som kommer att hända med Vendelbadet.”

 

 • 9 oktober 2019 ber föreningen Utveckla ÖTV om återkoppling efter kvartalsfikat och får svar 11 november 2019: ” När det gäller fortsatt info angående Tobo masugn och Vendelbadet så får jag hänvisa till Tommy Kjärsgård eller Thomas Kihlström på kommunen [fastighetssamordnare resp. chef på Samhällsbyggnadsenheten] from nu! Detta då vi bara är en utförare som jobbar på beställningar från kommunen. Det vill säga besluten om åtgärder mm. rår inte vi på Tierpsbyggen över.”

 

 • 22 november 2019, ÖTV Företagarförening frågar kommunalrådet (C) om information och blir hänvisar till chefen för Kultur och fritid – som meddelar att han inte har någon beslutsrätt i ärendet.

 

 • 23 november 2019, UNT rapporterar om att Vendelbadet ska avvecklas och Tierpsbyggens VD uttalar bl.a. följande: ” Utomhusbassängen är nu för evigt stängd”

 

 • 25 november 2019, Tierps kommun rapporterar på sin hemsida att Tierps
  kommunfastigheter fattat beslut om att i stället hålla inomhusbassängen öppen året runt. – Hela anläggningen behöver totalrenoveras eller byggas om helt, vilket skulle kunna innebära att en nybyggnation kan övervägas i stället, säger TKAB:s tillika Tierpsbyggens VD.

 

 • 26 november 2019, informationsmöte anordnas på Framtidsfabriken.

 

Kvartalsfika #4 år 2019

kvartalsfika_4_2019-page-001.jpg

7 deltagare varav politiker: 

Jenny Lundström (Mp)
Alexander Karlsson (V)

Idéerna/frågorna nedan togs upp:

IMG_20191121_202930782.jpg

7.  Boende:  Det är svårt för kommunen att bygga i tex Månkarbo och Örbyhus, och i Vendel äger kommunen ingen mark. ”Någon måste vilja bygga som ser potentialen.” – Kanske vendelborna själva i form av Byggemenskaper? Jenny Lundström (Mp) tar med sig att försöka få till en Bygga/Bo-kväll på kommunen om detta, och Utveckla ÖTV samlar intresse – finns det vendelbor som vill bygga själva? ”Det här är något som även personer som inte ännu har pensionerat sig bör satsa på, och det behöver inte ens vara boende enbart för seniorer – vem som helst kan bo där!”

1,2,6: Infrastruktur sker i hög grad i samverkan mellan kommun och region.

6, gång/cykel-väg: Det är en statlig väg, så investeringskostnader behöver komma in i Länstransportplanen – vilket kräver att kommun och medborgare påpekar behovet. Jennys bedömning är att en regionfinansierad g/c-väg inte är prioriterad – är för få människor på sträckan och finns många andra vägar i länet som är högre prioriterade. Samfinansiering är möjlig om kommunen finner det intressant, men det bör förmodligen bäst ske stegvis från Macken i Örbyhus till slottet och sedan vidare – det är något som kommer ta lång tid och ske i etapper. En möjlig genväg är att kommunen skulle kunna köpa mark av markägare som man gör i tex Tolfta, Örbyhus (Upplanda).

1, Pendlarparkering: Länstransportplanen har kollektivtrafik- respektive trafiksäkerhetsåtgärder där kommun kan få 50% finansiering. Markåtkomst behövs dock för att få rådighet. I Husby är det privatägt. Grunden är att behovet behöver komma in till kommun och region (tex skicka in till Medborgarservice).

2, Samtrafik tåg/buss: Trafikförsörjningsprogrammet uppdateras vart 4:e år. Föreningar kan skicka remissvar på den som inom kort kommer ut och påpeka behoven.

9, Återvinningsstation: Till år 2025 kommer krav på kvartersnära insamling, vilket kanske kommer innebära att kommunen tar mer ansvar och förmodligen då i form av 8-fackssoptunnor som gör att alla hushåll enklare kan sopsortera.

10, Mobilt vårdteam: Regionen har tagit enigt beslut om att ställa om till mer effektiv och nära vård. Man har redan pekat ut 2 vårdcentrum att satsa på – Tierp och Gottsunda. Man har också fått ett geografiskt hälsofrämjande uppdrag – pilotprojektet kommer ske i Tierp. Gällande mobilt vårdteam riktat mot äldre har det genomförts pilotprojekt som ska spridas i hela länet.

3, Vendelsjön a)Badplats och b) iläggningsplats kanot/båt : a) Vid Romstarbo finns badplats som får användas! b) Kanske vid Engelska parken på slottet? Utveckla ÖTV frågar godset. Golfklubben skulle kunna hyra ut kanoter isf?

5, Camping/B&B/övernattning: Kräver entreprenörer/företagare! Appen Upplev Norduppland finnns, där aktörer kan lägga utinformation. Lars-Olof Carlberg kollar om han hittar en gammal skrift som gjordes under förra Leader-perioden efter en förstudie om Vendel.

4, Förenkla för företagare: Kommunen har företagarfrukostar m.m där företagare kan engagera sig. Se på tierp.se/foretag

8, Serviceställe/lanthandel: Finns en idé om automatiserad butik, men kräver att bygden visar sitt intresse för företag som driver dessa. Utveckla ÖTV frågar företag om de är intresserade av Vendel. Finns befintlig lokal.

 

 

Tryggare Tegelsmoravägen

 

Hänt:

1976: Samråd mellan Örbyhus skolas rektor, kommun, polis, mfl om bland annat Tegelsmoravägen men ingenting hände.

1998: Privatpersoner skickar synpunkter som Bygg- och miljökontoret tog emot och gav svar att de höll med om att trafiksäkerheten på Tegelsmoravägen borde öka och att en helhetsbedömning skulle göras i samband med tätortsfördjupningen för Örbyhus år 1999 eller 2000. Oklart vad som sedan hände.

13 juni 2016 skickade en medborgare in synpunkt till Medborgarservice och fick svar att kommunens trafikingenjör skulle kolla på hur trafiksituationen ser ut och ev utföra hastighetsmätningar på vägen.

4 november 2016 skickade en medborgare in synpunkter till Medborgarservice igen, inväntar återkoppling.

5 november 2016 skapar vi en facebooktråd och samlar in synpunkter, som uppdateras:

”Tegelsmoravägen är otrygg ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det finns ingen trottoar, inga övergångsställen, dålig sikt och 50 km/h förbi den nybyggda lekparken, hög genomfartstrafik.

Idéer:

– Led trafik till IP längs Gyllbyvägen istället för Tegelsmoravägen

– Gör Tegelsmoravägen till gångfartsområde, även Idrottsvägen närmast IP

– Anlägg farthinder där det behövs

– Gör säkra övergångsställen”

 

17 november 2016 svar via Medborgarservice från trafikingenjören:

“Samhällsbyggnadsenheten har påbörjat omfattande arbete kring trafiksituationen samt kringliggande gator. Vi kommer att analysera trafikflödena för att se hur trafiken fördelar sig på gatorna i området och på så sätt ta fram ev. lämpliga åtgärder för hur trafiksäkerheten kan öka. Ev. åtgärder kommer tidigast ske under 2017.”

1 juni 2017: Vi får samtal från Samhällsbyggnadsenheten om vad vi tycker om lämpligheten att anlägga trottoar på Idrottsvägen.

12 juni 2017: Vi får veta att Samhällsbyggnadsenheten i mars gjorde  klart en mindre utredning om Tegelsmoravägen, men den klassas som internt arbetsmaterial och får inte publiceras.

27 juni 2017: Vi beslutar att anordna ett öppet möte om Tegelsmoravägen för att ge fler chans att tycka till. Görs evenemang på facebook och flygblad delas ut till boende på vägen lördagen 1 juli.

6 juli 2017: Öppet möte i Björkbackskyrkan. Snabb rapport. Mötet anordnades eftersom vi [Utveckla ÖTV] blivit tillfrågade från Samhällsbyggnadsenheten om lämpligheten i att anlägga trottoar på Idrottsvägen. Vi ansåg att närboende och andra som använder vägen måste få chans att dela med sig av tankar, och glädjande nog kunde många komma trots kort varsel – även en del folkvalda politiker som kunde både lyssna in och ge en del kommentarer.

Vi kommer att göra en skrivelse och skicka till kommunen utifrån mötets tankar. Sammanfattat innebär det skyltning om 30 km/h och genomfartstrafik förbjuden på Tegelsmoravägen, följt av farthinder på sikt (strategiskt placerade till exempel där gång/cykel-vägen från stationen tar slut), parkeringsförbud på Gyllbyvägen (eftersom tanken är att genomfartstrafik flyttas dit istället för Tegelsmoravägen, där vägen är bred och det redan finns trottoar).

IP-skylten borde flyttas från Tegelsmoravägen till Gyllbyvägen för att rikta trafik dit, men det är Trafikverket som har hand om det, så Utveckla ÖTV kommer göra en skrivelse om det (och bjuda in fler föreningar att skriva under den).

Att anlägga övergångsställen över Tegelsmoravägen är inte tillåtet eftersom sådana enbart får anläggas från trottoar eller gång/cykelväg till trottoar eller gång/cykelväg. Att anlägga trottoar/gång-cykelväg där är inte aktuellt, inte heller att enkelrikta, eftersom kommunen inte äger marken och man inte vill föra trafik till Idrottsvägen.

Däremot har Utveckla ÖTV under våren gjort en förstudie om att anlägga en led från stationen till Tegelsmorasjön och Tegelsmora kyrka, och ett förslag är att få igenom en gång/cykel-väg från stationen till IP i en första fas – vilket skulle minska antalet fotgängare och cyklister på Tegelsmoravägen. . Målet är att få in en ansökan till Länsstyrelsen före årsskiftet, men det kräver bland annat att kommunen är med på tåget. Nästa kvartalsfika (28 september kl 19 på Tegelsmora hembygdsgård) kommer förstudien presenteras, och förhoppningsvis finns goda nyheter om detta.

I övrigt (1) påtalades vikten av att såväl barn och vuxna på cykel använder trafikvett, efter att några boende påpekade att det är vanligt att cyklister kör i fel körriktning, inte ser sig omkring mm. På samma sätt måste bilförare följa lagar och regler.

I övrigt (2) frågades om vad som gäller om höga häckar. Det är samma regelverk i alla kommuner – om en fastighetsägare inte sköter häcken enligt reglerna kommer kommunen påminna om reglerna och vid behov utföra insatser som ägaren sedan debiteras för. Önskemål om att detta finns tydligt klartgjort på kommunens hemsida, likt till exempel Heby kommun. (Det optimala är dock – såklart – att fastighetsägare vill och kan ta hand om sina häckar, och att människor kan påminna och hjälpa varandra utan några bekymmer.)

Isabelle Axelssons foto.
Från kommunens information i Norra Uppland sommaren 2016.

I övrigt (3) gästades mötet av riksdagsledamoten Emma Wallrup, som anordnat närdemokrativecka istället för att åka till Almedalsveckan. Hon tog bland annat med sig tankar om kommunikation mellan loksamhälle, kommun och Trafikverket till hennes fortsatta uppdrag i riksdagens Trafikutskott.

24 oktober 2019: Nu har vi äntligen en uppdatering för ett mer trafiksäkert Tegelsmoravägen!

Arbete pågår med att revidera kommunens trafik- och hastighetsplan, vilket innebär ett helhetsgrepp angående hastighetssättning på vägar inom tättbebyggt område då det är många områden som har en för hög hastighet i dagsläget – Tegelsmoravägen innefattas i detta underlag.
Man har kontrollerat förhållanden ut med Tegelsmoravägen, och har fört en kort dialog med representanter ur kommunstyrelsen förslaget är att sätta upp förbud mot genomfart utmed hela Tegelsmora vägen, det vill säga att en skylt sätts upp vid infart från Dannemoravägen in på Tegelsmoravägen, en vid Gyllbyvägens infart samt en från väg 717 vid Gyllby.
Politiken har inte ålagt trafikkontoret att redovisa förslag på hastighetssättning utifrån gatutyp, men tjänstemän har påbörjat framtagning av underlag för att förkorta processen när politiken beslutar gå vidare i frågan. Det är politiken som styr viljeriktningen och tjänstemän kan inte ta upp ett större styrdokument innan de vill ta emot det. Men man jobbar på att ta fram underlaget när tid finns då vi har andra åtaganden som ligger på uppdrag från politiken.
————–>
Tegelsmoravägen ligger uppe för förslag till beslut om förbud mot genomfartstrafik och förhoppningsvis tas beslut i utskottet den 19/11.

Frågor och svar efter möte om Översiktsplan

På dialogtillfället i Örbyhus kring Översiktsplan 2050 dök några frågor från medborgare upp, som vi skickade in till Medborgarservice:

1) Vad är status gällande trygghetsboende som skulle byggas på Uppsalavägen
vid Vendelgården?

2) Vad är status med DP för Örbyhus centrum? Inaktuell info på hemsidan.

3) Vad är status kring dagvattendammen (inom området som DP Örbyhus centrum
gäller)? Vi har tidigare fått information om att en dagvattenutredning
skulle göras och vara klar 2019.

 1. Statusen kring Uppsalavägen: Vi kan bara svara för arbetet med detaljplanen för det aktuella området. Gällande detaljplan tillåter bebyggelse i två våningar. Syftet med detaljplanen var att möjliggöra för en högre bebyggelse än vad gällande detaljplan tillåter. Genomförandetiden pågår fortfarande för gällande detaljplan. Under genomförandetiden ska sakägare inom planområdet, men även de utanför planområdet som kan anses berörda av detaljplanen, vara garanterade att det inte sker någon förändring. När genomförandetiden pågår är det alltså inte fritt fram att ändra gällande plan utan det krävs en samsyn om att ändringarna är acceptabla. Det har framgått under samråd att ändringen av detaljplanen inte har fullt stöd. Skulle kommunen driva igenom detaljplanen öppnar det upp för överklaganden och arbetet måste göras om, vilket är tidsödande och kostsamt. Kommunen i samråd med exploatören har därför valt att lägga ändringen av detaljplanen på is i väntan på att genomförandetiden ska löpa ut (vilket sker 2022). Det är fortfarande tillåtet att bebygga fastigheterna inom planområdet enligt gällande detaljplan, men det är upp till fastighetsägarna
 2. Hemsidan kommer uppdateras. Ambitionen är att planförslaget för Örbyhus centrum ska skickas upp för beslut om granskning under hösten. Därefter följer ”granskning” vid vilken ni delges förslaget och har möjlighet att inkomma med synpunkter (samma förfarande som samråd, dock utan möte). Om granskningen löper smidigt och planförslaget inte behöver ändras efter granskning kommer kommunen att anta detaljplanen under våren. Kommer det inte synpunkter som gör att planförslaget måste ändras väsentligt kommer det behövas ännu en granskning, vilket i så fall innebär en förskjutning av tidplanen för antagande. Efter ett antagande i kommunfullmäktige vinner beslutet laga kraft efter tre veckor. Därefter är det fritt fram att bebyggas enligt nya ”gällande detaljplanen”
 1. Detaljplanen enligt planförslaget möjliggör för dagvattendamm/dammar inom ett området öster om Slottsvägen. Kommunen anser det inte nödvändigt att i nuläget att ta fram en dagvattenutredning. Länsstyrelsen har tidigare (vid samråd kring behovsbedömning) lyft frågan om förorenad mark i anslutning till gamla reningsverket. Eftersom dammarna inte avser infiltration utan endast fördröjning av dagvatten yttrade sig länsstyrelsen vid samråd av planförslaget som positiva till dagvattendammarna och länsstyrelsen ställer inte krav på ytterligare utredning i planprocessen. Dammarna är inte en del av genomförandet av detaljplanen, utan är med för att planen möjliggör för framtida dammar. Dammarna är alltså ett friliggande projekt som kommer hanteras av kommunens naturkontor. Steg ett är dock att se till att planen tillåter det. Det kan tilläggas att det uppdaterade planförslaget inför granskning tillåter gång- och cykelvägar inom samma naturområde. Det är dock inte heller en del av själva genomförandet, men underlättar om åtgärden så småningom ska genomföras.