Vart tar pengarna vägen?

Hur konsumerar egentligen vi som bor i Örbyhus-Tobo-Vendel?  Stödjer vi vår lokala ekonomi?

Läs mer och svara på vår enkät – HÄR!

skc3a4rmbild_2019-05-13_18-03-48.png

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo Vendel driver projektet Framtidsfabriken. Som en del av det gör vi en lokalekonomisk analys (LEA) för att se hur vi invånare konsumerar och hur mycket pengar som stannar i bygden. En stärkt lokalekonomi är en förutsättning för en välmående ort och kan leda till fler lokala jobb och större utbud av varor och tjänster.

Lokalt engagemang behövs för att komma vidare med analyserna av data för Örbyhus, Tobo respektive Vendel. Om du vill engagera dig och samtidigt lägga till en ny kompetens på ditt CV – hör av dig! Kontakt: utvecklaotv@gmail.com

Annonser

Omställningsutbildning på Framtidsfabriken!

Kursledare: Isabelle Axelsson
Kostnad: Gratis
Tid: 7 juli kl 9.30-13
Plats: Framtidsfabriken (Stationsv.6 Örbyhus)
Anmälan: Maila till utvecklaotv@gmail.com
Facebookevenemang: HÄR

Delta på grundkurs i omställning under en dag! Kursen handlar om såväl inre som yttre omställning, på såväl individ- som lokalsamhällesnivån.

Vi tror att du efter dagen bland annat kommer:
– Förstå mer om varför det är viktigt att lokalsamhällen ställer om och bygger resiliens.
– Förstå betydelsen av arbete med visioner om en hållbar framtid och ha tillgång till verktyg för hur man kan arbeta med visioner.
– Förstå omställningsmodellens principer, processer, verktyg och etik.

 

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Snöupplag på Mänstavägen

Flera medborgare har hört av sig till oss om snöupplaget på Mänstavägen, och nedan hittar du kontakttråden med TEMAB om detta.

2019-02-05:
Hej!

På senaste Tillsammanscaféet i Örbyhus dök frågan om snöupplag upp, då en invånare sett att det läggs på gräsyta på Mänstavägen. Är det inte skadligt för gräset/naturen / måste snöupplag inte ske på asfalt/yta med vattenavrinning?

Ni får gärna även lägga upp svaret/informera på hemsidan om snöröjning, snöupplag m.m. så att det finns tillgängligt att läsa.

2019-03-05, TEMAB:

Hej!

Ursäkta att svaret dröjt. Som snö upplag används ej hårdgjorda ytor, utan det ska läggas på vanliga markytor som Kommunens miljö enheten godkänt. Då blir det en naturlig filtrering av smältvattnet. Den gräs ytan den ligger på i Örbyhus i dag kommer att städas och göra i ordning efter snösmältningen.

2019-03-20:
Tack för svaret. Vi har fått en uppföljningsfråga från en medborgare: Vad kommer hända med vattnet – ska/kommer det gå ned i dagvattnet?  Och som sagt – vore toppen om info kring hantering av snö läggs upp på hemsidan så att vi kan hänvisa nyfikna medborgare dit!

2019-05-03, TEMAB:

Hej!

Det är så att det mesta av vattnet kommer att filtreras av marken när det smälter. Det är orsaken till att det läggs på en ej hårdgjord yta. Vi har tagit prover på sanden som är upptagen från gator i Örbyhus. Och det är inga förhöjda värden enligt Kommunens miljöenhet.

2019-06-03:

Hej igen!
Du berättade i ditt första svar att ytan skulle städas och göras iordning, men det är fortfarande grus kvar på platsen. Tydligen vill inte personen som klipper gräs göra detta pga gruset som är kvar.

När beräknas ytan vara helt färdigställd?

 

Vi är rädda för att platsen kommer att misskötas om det hela inte görs enligt ditt första svar.

2019-06-03, TEMAB:

Hej!

Vi har varit och städat för någon vecka sen, då drog vi i högen så det ska smälta helt. Kommer kollas under dagen hur det ser ut och planeras in så vi ska sopa upp sanden och ta bort den.

Extra årsmöte

Vi kallar till ett extrainsatt möte för att ändra §6 i stadgarna, så att: Ordförande väljs på ett år. Därutöver ska hälften av ledamöterna väljas på två år. (Enligt nuvarande stadgar väljs alla på 1 år.)

Tid och plats: 25/4 kl 18 på Framtidsfabriken (Stationsvägen 6 Örbyhus)

Vi kommer också att diskutera hemsida för bygden.

Påminner dig som inte betalat medlemsavgift att göra det – 50 kr för privatperson och 100 kr för föreningar! Nu har vi även Swish: 123 166 65 28
Välkommen!
Styrelsen för Utveckla Örbyhus-Tobo-Vendel

Klimatstrejk på Eriks torg

Varje fredag kl 14-16 är det klimatstrejk på Eriks torg i Örbyhus! Det är en del av den globala rörelsen FridaysForFuture, inspirerad av Greta Thunbergs skolstrejk.

Avsikten med strejken att påverka politiker och beslutsfattare, så att de bemöter klimatfrågan med reella krafttag och tar den kris som vi står inför på allvar. Samtidigt vill vi informera och inspirera privatpersoner samt tillsammans med andra belysa de positiva förändringar och livsstilsval som vi alla kan och bör välja att göra.

Utveckla ÖTV ska främja hållbar utveckling av bygden – tillsammans kan vi göra mycket! 🙂

Bilden kan innehålla: 2 personer, personer som ler, personer som står, personer som promenerar och utomhus

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, träd, himmel, utomhus och natur

Bilden kan innehålla: en eller flera personer och utomhus