Etikettarkiv: örbyhus

Om Örbyhus Skate Garden

Intresserad? GÅ MED I  DEN HÄR FACEBOOKGRUPPEN.

Kontaktperson Örbyhus Skate Garden: Justin Westcott, maila utvecklaotv[at]gmail.com

2015-10-23:

Det finns en idé om att skapa Örbyhus Skate Garden – ett unikt projekt som kombinerar kultur och alternativ sport (mycket mer än bara skate). För detta kommer det skapas en sektion inom ÖIF (Örbyhus idrottsförening), och den sektionen behöver fler som vill vara drivande.

Displaying IMG_20170608_095405.jpg

2017-06-07:

Justin och ötveckla-ordförande Isabelle har Skypemöte med Hela Sverige rullar, som byggt ramp på asylboendet i Älby som nu stängt. Vi får rampen, och ska transportera den till Örbyhus.

2017-06-18:

Justin, Johan och Andreas har jobbat på från klockan 10 till 18! Med hjälp från Dennis och Jens under dagen. Alla som hjälpt till är värda en massa likes! ❤ Tack också till GSP Produktion AB för bilen och Esse för släpvagnen.
 
Det går inte att använda rampen än, men förhoppningsvis blir det snart INVIGNING ! 😀
 
Justin eller någon annan uppdaterar i facebookgruppen med mer information när det är dags.
IMG_3252.JPG

Vi berättar!

Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel​ hakar på Tierps kommun​s projekt ”Vi berättar!”. Genom berättarkvällar med olika teman samlar vi in minnen av det förflutna. Välkommen att berätta du också, eller bara lyssna!

Vi berättar! Om Örbyhus idrottshistoria, 26 mars 2015

HAR DU berättelser om eller bilder av vår bygds förflutna? Skriv här på hemsidan, i facebook-gruppen eller maila utvecklaotv@gmail.com!

Stormöte med Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland och Tierps kommun

 Bakgrund I oktober 2014 träffades föreningar, företag, privatpersoner och en kommunrepresentant i TE:s lokaler i Örbyhus för att diskutera hur ÖTV-området kan utvecklas. Mötet var gnistan som kom ledde till en lokal utvecklingsgrupp, vilket skedde 24 november. Gruppen fick namnet Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel, och har till syfte att verka för orternas utveckling genom att 1) att vara en paraplyorganisation för medlemmarna och en sammanhållande länk för alla inom ÖTV-området, 2) vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för myndigheter och organisationer, 3) stimulera/stödja arrangemang inom bygden, 4) stimulera/stödja utveckling av orterna, gärna i projektform.

Flera projekt har redan startats upp, efter ett mingel i december: Projekt Stationsområdet Örbyhus har till syfte att förbättra stationsområdet och har börjat med att bjuda in Trafikverket, kommunen och UL till ett samtal om just det. Projekt Mötesplats Örbyhus har till syfte att skapa en gemensam mötesplats att fyllas av aktiviteter och verksamheter, med lokal som föreningar kan dela, samt lokaler att hyra ut till fester, konferenser mm. Projekt Kulturarv ÖTV har till syfte att undersöka bygdens kulturarv och som mål att digitalisera så mycket som möjligt av bevarade bilder, berättelser mm. Våren 2015 anordnar projektmedlemmarna tillsammans med kommunen berättarkvällar med tema Örbyhus.

Tisdag 24 februari 2015 anordnade vi ett stormöte – en kraftsamling och ett tillfälle för ÖTV:s föreningar, företag och privatpersoner att nätverka. Nätverka dels med varandra, och dels med kommunens näringslivsansvarige tillika chef för medborgarservice Per Jonsson och kommunarkitekt Lisa Björk samt med en annan lokal utvecklingsgrupp – nämligen prisbelönade Idé och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland (IoU). Per-Arne ”Julle” Juhlin (företagare) och Leif Bäckström (ordförande i Tierps företagare) kommer hela vägen från Karlholm för att berätta om deras arbete där. Vi ses i TE:s lokaler på Stationsvägen 6 i Örbyhus.

Sammanfattning 

Per-Arne ”Julle” Juhlin berättade om hur Idé och utvecklingsgruppen fick en ny inriktning efter att Karlit lades ned år 2012. Man fick ta tag i sin egen utveckling, och satsade på att engagera fler av de som bor och verkar på orten. Tillsammans med kommunen skickade de in en ansökan till Leader Nedre Dalälven och fick beviljat stöd till Projekt Vändpunkten – som går ut på att vända Karlholm från en industriort till turistort. Leif Bäckström (ordf. Tierps företagare) anställdes som projektledare, och han berättade mer om Vändpunkten. Se Julle och Leifs powerpoint-presentation.

Kommunarkitekt Lisa Björk kunde inte delta på mötet, så Per Jonsson – chef för medborgarservice och näringslivsansvarig – berättade om hur kommunen stöttade IoU med projekt Vändpunkten. Lisa Björk hjälpte bland annat till med att utforma Kvarntorget. Per Jonsson berättade att kommunen inte har något direkt system för hur man ska stötta lokala initiativ, men försöker hjälpa samtliga orter i kommunen så gott det går: till exempel med Sven Sjöbergs torg i Söderforgs och Eriks torg i Örbyhus. Han uppmanar lokala utvecklingsgrupper och andra lokala initiativtagare att kontakta Leader Nedre Dalälven.

Per berättade också om att kommunen satsar på turism- och besöksnäringen.

Sällskapet för Vendel- och vikingatid berättade om deras arbete och vision om att skapa en Vendeltidsby som skulle såväl upplevelser som kunskap om fornnordisk historia till både boende och besökare.

Örbyhus Nattvandring berättade om deras arbete: man kan vara med och vandra hur länge och hur ofta man vill, allt är uppskattat.

______________________

Kvällens fika bestod av Upplandskubb och andra bröd från Ängslyckans Café.

Sammanfattning av uppstartsmöte: Stationsområdet Örbyhus

Sammanfattning av uppstartsmöte 2015-01-20

TankekartaStation

Vi bestämde en prioriteringsordning bland alla punkter vi kommit fram till hittills (se tankekarta ovan). De röda understrykta orden är nödvändiga åtgärder:

  • Halka/översvämningar (kommun och/eller Trafikverket)
  • Hiss (Trafikverket)
  • Säkerhet fotgängare (finns inga övergångar, buskörning rondellen – kommunens ansvar?)

De röda, halvunderstrykta orden är inte akut nödvändiga, men viktiga och borde vara relativt lättåtgärdade:

  • Fler vindskydd (Trafikverket)
  • Halvfärdig passage till perrong 1 (vem ansvar?)

I januari ska Trafikverket starta en utredning för att klargöra vad kommunen och Trafikverket har ansvar för.

Vi bestämde oss för att bjuda in Trafikverket (stationsförvaltare och en till) och kommunen (teknisk chef och kommunarkitekt) till ett möte för att diskutera dessa punkter, och gärna ta en promenadrunda vid stationsområdet. Kanske kan vi ha mötet i lokaler vid stationen. Isabelle mailar och bjuder in. Vi kan då också fråga/lobba för fördjupad översiktsplan för Örbyhus. Vi tycker att det är viktigt att ta ett helhetsgrepp över stationsområdet!

ÖVRIGT

Kommunen har sökt projektpengar för att utveckla Postvägen till en tydlig länk mellan stationen och centrum. Vi vill understryka att det borde finnas bra skyltar om tex Vendelbadet osv. Forum Örbyhus är medsökande förening till projektet, så där kommer invånare kunna ge synpunkter på projektet om det blir av.

När har vi nästa möte?

Maila utvecklaotv@gmail.com, så får du veta mer! Alternativt håll koll här på hemsidan och/eller FB.

Sammanfattning av uppstartsmöte: Mötesplats Örbyhus

Sammanfattning av uppstartsmöte 2015-01-20

IMG_20150121_113359

Vi har en vision att skapa en mötesplats vid stationsområdet i Örbyhus för att få ett riktigt hjärta på orten. Den kan fyllas av aktiviteter som föreningar anordnar (stickkafé, kulturarvskvällar, mm), och aktiviteter som företag anordnar (danskurser, öppen förskola, konferenser mm). Företag kan hyra lokaler (tjänster, butiker, kontor mm) och ett kafé skulle ha ett optimalt läge i och med en ständig ruljans av pendlare (som saknar någonstans att värma sig).  Föreningar kan dela lokal för aktiviteter och möten. Kanske kan kommunen ha fritidsgårdsverksamhet i lokalerna så småningom. Det finns plats för att meka med moppar osv. Det finns plats för utställningar, konserter, förställningar mm. Det finns lokaler att hyra för fester. Det eventuella kaféets godkända kök kan hyras av matproducenter och entreprenörer som vill prova sin affärsidé.

En mötesplats vid stationen skulle göra området levande och bidra till en välkomnande entré: tåg- och bussresenärer skulle se att det finns liv och rörelse i Örbyhus. Viktigast av allt – det skulle faktiskt finnas en samlad plats för liv och rörelse i Örbyhus, vilket gynnar föreningar, företag och invånare.

DIGITAL MÖTESPLATS

Det finns en föreningsportal och företagarförening har en hemsida. Det saknas en bra hemsida för att samla alla olika delar! En hemsida för Örbyhus Tobo och Vendel, kopplad till föreningsportalen och företagarföreningen, där det finns beskrivningar av orternas historia samt beskrivningar av vad som finns att se och göra, var att äta, osv. Det vore också bra med en kalender för olika aktiviteter och evenemang. En riktigt bra hemsida skulle inte bara göra det tydligare för invånare utan också bidra till ökad turism.

Kanske kan vi söka Leader-pengar för detta?

INFOSKYLTAR

Det vore bra med digitala informationsskyltar till exempel vid stationsområdet i Örbyhus, där det framgår vad som finns och vad som händer i bygden. Kanske kan det kopplas till den nya hemsidan (se ovan). Kanske kan vi söka Leader-pengar för detta?

_________________________________

VILL DU vara med i projektet Mötesplats Örbyhus? Maila utvecklaotv@gmail.com!

Om Stationsområdet Örbyhus

Statusuppdateringar:

24 maj 2017: En medborgare påpekar i ötveckla-gruppen behov av åtgärd den halvfärdiga passagen till perrong 1. Vi [Utveckla ÖTV] tog som detta tidigt i dialogen om stationsområdet, och halvfärdiga passagen till perrong 1 fördes vidare som något som behövde åtgärdas. (Det är alltid luddigt i gränslandet mellan olika myndigheters ansvarsområden, och just det här handlar ju om både perrongen – Trafikverket – och vägen till perrongen – kommunen -, men vi kände oss trygga i att det skulle åtgärdas eftersom Trafikverket och kommunen skulle ha dialog med varandra).

Efter medborgarens önskemål dubbelkollade vi – vi frågade den som var projektledare 2016, som bollade till kommunarkitekten, som ”anser att det ska ordnas i samband med övriga projektet”. Övriga projektet = den nya pendlarparkeringen ska anläggas och stationsområdet som helhet ska lyftas (belysning mm).

23 januari 2017: Tierps kommuns Samhällsbyggnadsenhet informerar att WSP har gjort gestaltningsförslag för hela området, inklusive Postvägen [som ett stråk till centrum], bland annat utifrån synpunkterna Utveckla ÖTV förde fram [från enkät, kvartalsfika och workshops]. En konsult kommer ansvara för genomförandet år 2017.

PotentiellParkeringsyta.jpg

Vår/sommar 2016: Ny pendlarparkering (ca 30 platser) på Stationsvägen ska färdigställas.

Februari 2016: Utveckla ÖTV och ÖTV Företagarförening deltar på dialogmöte med kommunen för att ge en bild av vad som behöver åtgärdas kring stationsområdet.

Januari 2016: Ny pendlarparkering (ca 30 platser) på Stationsvägen kan börja användas (ej färdigställt).

November 2015: Kommunen har ansökt om medel från Boverket, inväntar svar därifrån. Om de får medel kommer dialog om stationsområdet inledas.

Juli 2015: Utveckla ÖTV får ge feedback på gestaltningsutkast av ny pendlarparkering (ca 30 platser) på Stationsvägen.

Januari 2015: Sammanfattning av uppstartsmötet 20 januari 2015.

November 2014: Kommunen skickar in ansökan till Boverket om stråkutveckling Postvägen.

November 2013-pågående: Utveckla ÖTV samlar in synpunkter kring hur stationsområdet kan förbättras.

 

 

Fullskärmsinfångning 2016-04-26 164947.bmp.jpg

 

Om Mötesplats Örbyhus

fabUtveckla ÖTV har en vision som gäller centrala lokaler i Örbyhus stationsområde som skulle kunna bli en mötesplats och lokalt utvecklingscentrum. En arena för samverkan som är viktigt för en långsiktigt hållbar utveckling. Vi kallar detta centrum för Framtidsfabriken.

2015-10-27 träffade vi ledande politiker (kommunalrådet, oppositionsrådet samt ordförande för utskottet samhällsbyggnad respektive arbete och omsorg). Vi fick chans att presentera idén om att skapa en mötesplats och lokalt utvecklingscentrum vid Örbyhus stationsområde. Politikerna ser att Örbyhus är en utvecklingsort och är positiva till idén. De rekommenderar oss att göra en förstudie kring detta genom tex Leader. Det finns ingen tjänsteman på kommunen som kan hjälpa oss vidare, eftersom det inte bara handlar om kultur och fritid utan kretsar kring samverkan näringsliv, föreningsliv osv. Vi tryckte på behovet av en projektutvecklare, lokal utvecklingsstrateg eller dylikt.
Vill du se presentationen  som visades 2015-10-27? Klicka här!

____________________
Vill du vara drivande för att skapa en mötesplats och utvecklingscentrum i Örbyhus? Maila utvecklaotv@gmail.com !

___________________

Sammanfattning av uppstartsmötet 20 januari 2015.

Kontaktperson: Maila utvecklaotv@gmail.com

_________________________________________

Inspiration:

Exempel kommunägda:
Gummifabriken, Värnamo kommun
Misteln, Högsby kommun
Utvecklingscentrum, Bengtsfors kommun
Utvecklingscentrum, Dals-Ed kommun

Exempel föreningsägda:
Graninge kulturcenter
Gjuteriet – Karlstads kulturella smältdegel
Gamla Kraftstationen i Deje

Om Kulturarv Örbyhus Tobo Vendel

Uppstartsmötet var 29 januari 2015. Sammanfattning av uppstartsmötet.

Där dök det upp flera projektidéer som kretsar kring kulturarv:

1) Berättarkvällar och digitalt bevarande

2) Vendeltidsby

3) Historiskt stråk

4) Smaka på ÖTV

5) Barnens dagar

Medverkande är bygdens kulturföreningar: Föreningen Tobo Bruksmuseum, Kulturföreningen T, Sällskapet för Vendel- och VikingatidTegelsmora hembygdsförening, Vendels hembygdsförening, m.fl.

Nu finns också en FACEBOOKgrupp för nätverket Kulturarv ÖTV.

Kontakt: Maila utvecklaotv@gmail.com